• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Reklama

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

~Jan Paweł II


Twórczość

Email Drukuj PDF

Karol Wojtyła jako poeta był najpierw zafascynowany Biblią i renesansem, o czym świadczy młodzieńczy zbiór wierszy (wydany po latach) Renesansowy psałterz, nawiązujący do Jana Kochanowskiego.

Potem przedmiotem trwałej fascynacji stał się romantyzm, zwłaszcza Juliusz Słowacki oraz Cyprian Kamil Norwid. Wczesne utwory publikował od roku 1950 w prasie katolickiej pod pseudonimami literackimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku - Stanisław Andrzej Gruda. Współpracował z Tygodnikiem Powszechnym.
Wojtyła uprawiał lirykę refleksyjną, precyzyjną i powściągliwą stylistycznie, często wizyjną. Dwa nieduże poematy Pieśń o Bogu ukrytym oraz Pieśń o blasku wody skupiają się wokół doświadczeń wewnętrznych człowieka w jego obcowaniu z naturą, tajemnicą bytu, a w końcu z Bogiem. Utwór Myśl jest przestrzenią dziwną to niemal filozoficzna analiza ludzkich aktów poznawczych, w tym fenomenu intelektu jako daru (po latach temat powróci w encyklice Fides et ratio). Poemat Kamieniołom rozważa moc osoby ludzkiej, jej pracę, budowanie wspólnoty z naturą i ludźmi (temat niewątpliwie nawiązuje do Norwida, a później podejmie go książka Osoba i czyn). Rozwija te myśli obszerny, z pogranicza poezji i prozy poetyckiej, utwór Wigilia wielkanocna 1966, z mistycznym motywem rozmowy z Bogiem, z tematem cierpienia i natury, wreszcie z finalną wizją ziemi jako świętej więzi człowieka i przyrody, co jest obrzędem ukazującym światło Boga.


Działalność artystyczna (wcześniej aktorstwo, później twórczość literacka) zakończyła się z chwilą jego wyboru na papieża. Wyjątkiem jest jednak wydany 6 marca 2003 Tryptyk rzymski, który sygnował już jako Jan Paweł II.


W roku 1999 z udziałem Jana Pawła II ukazała się płyta kompaktowa Abba Pater, z fragmentami recytowanymi i śpiewanymi przez Jana Pawła II w muzycznym opracowaniu Leonarda de Amicis oraz Stefano Mainettiego. To wydawnictwo muzyczne powstało dla uczczenia oficjalnych obchodów 2000-lecia chrześcijaństwa oraz jubileuszu dwudziestolecia pontyfikatu. Jest ono pierwszym w historii wydawnictwem muzycznym z udziałem papieża. Powstało przy udziale Radia Watykańskiego i pod patronatem nuncjatur apostolskich w kilku krajach. Utwór Pater Noster pochodzący z płyty, ukazał się również w wersji wideo.
Interpretacje poezji Wojtyły, nagrane też na płycie, dała aktorka Danuta Michałowska, zaprzyjaźniona z nim w czasach Teatru Rapsodycznego.

Do Encyklik Jana Pawła II należą
Redemptor Hominis; ogłoszona w roku 1979

Dives in Misericordia; ogłoszona w roku 1980

Laborem Exercens; ogłoszona w roku 1981

Slavorum Apostoli; ogłoszona w roku 1985

Dominum et Vivificantem; ogłoszona w roku 1986

Redemptoris Mater; ogłoszona w roku 1987

Sollicitudo Rei Socialis; ogłoszona w roku 1987

Redemptoris Missio; ogłoszona w roku1990

Centesimus Annus; ogłoszona w roku 1991

Veritatis Splendor; ogłoszona w roku 1993

Evangelium Vitae; ogłoszona w roku 1995

Ut Unum Sint; ogłoszona w roku 1995

Fides et ratio; ogłoszona w roku 1998

Ecclesia de Eucharystia; ogłoszona w roku 2003Opracował: Daniel Jenerowicz, kl. I a gimnazjum

Źródła :
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/religia/14323-jan_pawe%C5%82_ii_i_jego_tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://daleszycemisje.wordpress.com/jan-pawel-ii/nasze-wiersze-o-patronie
http://www.kolobrzeg24.pl/Wiadomosci/Aktualnosci/jan-pawe-ii-w-poezji-koobrzeskich-poetow.html/