Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Drukuj

Rok szkolny 2016/2017 zakończył się 23 czerwca. Najpierw o  godzinie 8.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej.

Na początku głos zabrała pani dyrektor, Elwira Łucka, która powitała wszystkich zebranych oraz pogratulowała uczniom wyróżniającym się w nauce i sporcie, a także podziękowała nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom za trud włożony w wypełnianie swoich obowiązków.

Uczniowie z wysokimi wynikami w nauce i zachowaniu otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Następnie o godzinie 9.30 w kościele parafialnym ksiądz proboszcz odprawił Mszę święta w intencji całej społeczności szkolnej.

Po powrocie do szkoły na sali sportowej zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły na uroczystości zakończenia roku szkolnego dla młodzieży gimnazjalnej.

Po oficjalnym powitaniu przez panią dyrektor, nastąpiło przekazanie pocztu sztandarowego uczniom klas młodszych, którzy ślubowali godnie reprezentować szkołę.

Uczniowie klas drugich pożegnali swoich starszych kolegów w części artystycznej. 

Zgodnie z ceremoniałem, absolwenci oraz uczniowie pozostałych klas gimnazjum wyróżniający się w nauce otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe. Wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy ukończenia gimnazjum.

 

Tradycyjnie już, pani dyrektor ufundowała nagrodę dla najlepszego ucznia. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, nagrodę otrzymała Marcelina Frąszczak, która uzyskała średnią ocen 6.0. Marcysia jest również laureatką Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce oraz finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.  Uczniowie klasy III gimnazjum, ze łzami w oczach żegnali się ze szkołą, koleżankami i kolegami, a także swoimi wychowawczyniami, p. Haliną Banią i p. Małgorzatą Włodarczyk.

Za osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Po raz ostatni w Radzie Rodziców zasiadła pani Małgorzata Walendowska, która bardzo aktywnie działała na rzecz szkoły, za co gorąco dziękowała Jej pani dyrektor.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie nagród oraz listów gratulacyjnych za wybitne wyniki w nauce  od pani Marzeny Wodzińskiej - członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla trzech uczennic: Zofii Gogolińskiej, Marceliny Frąszczak oraz Amelii Rogowskiej. 


Serdecznie gratulujemy!!!